گروه صنعتی رهپویان انرژی کاویان با تکیه بر دانش و تجربیات پرسنل مجرب و آموزش دیده از شرکت های
(Waagner biro) اتریش و (ABB (BBC آلمان و نیز بهره گیری از توان علمی و تخصصی نخبگان دانشگاهی دررشته های برق، مکانیک و کنترل در زمینه تامین قطعات ، مشاوره و اجرای پروژه های صنعتی از جمله صنایع نیروگاهی، نفت، گاز، پتروشیمی، به روزرسانی و تجهیز کارخانجات فعالیت می نماید. این شرکت با تکیه بر توان داخلی توانسته است نقشی موثر در بومی سازی فناوری کنترل فرآیندهای صنعتی و به روز رسانی سیستم های کنترل صنعتی، به خصوص صنایع نیروگاهی، ایفا نماید.همچنین با توجه به اهمیت بسزای کنترل کیفیت و نیاز مبرم واحدهای تحقیقات صنعتی به سیستم های آزمون استاندارد و کیفیت سنجی، شرکت راک توانسته است با ارائه بیش از ۷۰ نوع دستگاه آزمون مختلف در زمینه های خودروسازی، قطعات الکتریکی و سیستم های نیروگاهی بخش وسیعی از این نیاز تولیدکنندگان محترم را برطرف نماید.