بایگانی اسفند, ۱۳۹۶

سیستم کنترل جامع توربین گازی گروه صنعتی راک

سیستم کنترل جامع توربین گازی گروه صنعتی راک

سیستم کنترل جامع توربین گازی جهت تعویض و یا ارتقای سیستم های کنترلی قدیمی  و فرسوده طراحی و توسعه داده شده است. این سیستم کنترل  کاملا اقتصادی بوده و در طراحی حداکثر افزایش ضریب ایمنی و  سطح دسترسی واحد مورد توجه قرار گرفته است .  سیستم کنترل جامع این شرکت

ادامه مطلب