درباره راک

شرکت گروه صنعتی رهپویان انرژی کاویان    ((سهامی خاص))

معرفی شرکت

گروه صنعتی رهپویان انرژی کاویان با هدف تامین قطعات ، مشاوره و اجرای پروژه‌های صنعتی از جمله صنایع گاز، نفت ، پتروشیمی و نیروگاهی فعالیت خود را آغاز نموده است. در بخش طراحی ، مشاوره و آموزش، این شرکت توانسته است با بهره­ گیری از پرسنل مجرب و آموزش دیده از شرکت ­های Waagner biro اتریش و (ABB (BBC آلمان و با تکیه بر توان علمی تعدادی از نخبگان دانشگاهی در رشته‌های برق، کنترل و مکانیک نقش مؤثری در بومی­سازی و انتقال دانش فنی در زمینه صنایع مادر ایفا نماید.

خط مشی و اهداف شرکت

شركت­هاي فني مهندسي براي موفقيت، بقاء و تداوم كار خود می­بایست شناختي كامل از نيازهاي روز صنعت، علوم روز مرتبط، اوضاع اقتصادي و ارزشي كشور همراه با نيازها و خواست­هاي صنعت داشته باشند تا با بهترين شكل پاسخگوي نيازهاي كارفرمايان باشند. براي رسيدن به اين مهم داشتن چشم انداز و تعيين خط مشي، از جمله راهكارهاي اصولي است. چشم انداز گروه صنعتی راک مبني بر دستيابي به سازماني تأثيرگذار در صنعت، ايجاب ميكند كه ضمن ترفيع موقعيت خود در داخل كشور، در عرصه­هاي برون مرزی نيز حضور فعال داشته باشد. از جمله مهم­ترین اهداف شرکت در این راستا به شرح زیر است.

 • ارتقاء سطح كمي و كيفي شركت از طريق بهره ­گيري از نيروي انساني توانمند، آموزش پیوسته و به­روز رسانی دانش فنی کارکنان از طریق ارتباط پیوسته با دانشگاه و تاکید بر پژوهش و توسعه در کنار فعالیت اقتصادی
 • استفاده از شيوه ­هاي انگيزشي جهت شكوفا نمودن استعدادهاي نيروهاي خلاق و توانمند و همچنين ارتقاء بهره ­وري نيروهاي ارزشي شركت (كه نيروهايي قانونمند، مسئوليت پذير و متعهد هستند) مي­باشد.
 • جلب رضايت و اعتماد كارفرمايان از طريق شناسايي و درك صحيح نيازها و انتظارات كارفرمايان مي­ باشد كه با بكارگيري استانداردهاي فني و روشهاي علمي منطبق بر دستورالعملهاي واحد نظارت بر كيفيت و انجام به موقع تعهدات حاصل ميگردد. چرا كه گروه صنعتی راک بر اين باور است كه رضايتمندي و اعتماد كارفرمايان در انجام دادن هر پروژه نه يك مزيت، بلكه يك فرصت براي تداوم كسب و كار و بخشي از وظايف اين شركت مي­باشد، که اجراي موفقيت آميز پروژه هاي صنعتي گواهي صادق بر اثبات اين مدعاست.
 • کنتـرل مسـتمر بـر چگـونگي انجـام فعاليـت­هـا، در جهـت بهبـود عملكـرد شـركت و ارتقـاي سـود آوري بـرايســهامداران انجــام تحقيقــات مســتمر در جهــت بهبــود روش­ها و بــومي­ســازي علــوم مهندســي،بــا توجــه بــهموقعيــت منطقــه­اي كشــور ايــران و همچنــين انتقــال تجربيــات شــركت در انجــام پروژهــاي صــنعتي در جهــتبهبود عملكرد شركت و پيشـرفت كشـور در زمينـه­ هـاي مـورد فعاليـت كـه ايـن بخـش بـر عهـده واحـد آمـوزششركت مي­باشد.
 • برنامــه ريــزي در جهــت پيشــگيري از آلــودگي­هــاي محــيط زيســت و كــاهش آلاينــده­هــاي صــنعتي و كــاهشاتلاف و مصرف منابع انـرژي تجديدناپـذير كـه بـه نوبـه خـود يـك رسـالت فراگيـر مـيباشـد و بـراي رسـيدن بـهاين مهم فعاليت و حضـور هـر چـه بيشـتر در عرصـه انـرژي هـاي نـو از اسـاس و سـاختار بنيـادين شـركت مـي­باشد.
 • حركـت در راستــاي گســترش فرهنـگ ايمنــي بـــه منظـور حفــظ منـابع نيـروي انســاني و تأسيسـات اعــم ازدرون و برون سازماني.

جهــت نيــل بــه ايــن اهــداف وجــود ســاختار ســازماني مناســب، برنامــه ريــزي مــدون، تقســيم كــار براســاس شايسـتگي، تعهـد و تخصـص و تسـري احسـاس مسـئوليت بـه كليـه كاركنـان و برخـورداري ازمشـاركت ايشـان مهمترين عوامل اجراي سيستم اين شركت مي­ باشد.

زمینه فعالیت های تخصصی شرکت گروه صنعتی راک

به منظور شكوفائي و استقلال صنعتي و استفاده از پتانسيل هاي داخلي، گروه صنعتی راک با با اتكا به اساتيد و كارشناسان با تجربه و نخبه و تكنسين ­هاي ورزيده و مجرب و با مشاركت شرکت دانش بنیان پژوهش انرژی سولار در زمينه فعالیت های پژوهشی و شرکت آرکا انرژی سورین کاویان در زمينه طراحی و مشاوره درخصوص  بهره برداری از انرژی های نو  و شركت هم­پيمان راهبردسازه قادر به طراحي، نظارت و اجراي پروژههاي صنعتي، نيروگاهي، پالايشگاهي، پترو شيمي و خطوط انتقال (آب، برق، گاز، تأسيسات) مي­ باشد و در بخش هاي پيمان ها، بروزرسانی سیستم کنترل ماشین های دوار، ساخت و توليد، مشاوره، آموزش و فعاليت دارد.

1-  امور پیمان ها

فعاليت هاي شركت در زمينه­ هاي نصب، راه اندازي، بهره ­برداري، تعميرات اساسي، تعميرات دوره­اي،
تعميرات روتين و اجراي پروژه­ هاي سيستم ­هاي حفاظتي مي­ باشد. كه ميتوان اين فعاليت­ ها را در زمينه­ هاي برق،كنترل، مكانيك، در دو بخش سيستم­ هاي متحرك و ثابت پيگيري مي­ نمايد.
بخش متحرك شامل: توربين­ ها، ژنراتورها، كمپرسورها، موتورها، فن­ها، ايرهيترها، ديزل­ ها، پمپ­ ها و …
بخش ثابت شامل: بويلرها، مبدل ­ها، تصفيه­ خانه ­ها، مخازن، والوها، لوله ها و ..از  جمله  فعالیت­ های این شرکت در زمینه سیستم‌های کنترل می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • تعویض سیستم کنترل توربین گازی.
 • طراحی و اجرای سیستم کنترل توربین بخار.
 • تعویض گاورنر توربین بخار، طراحی و بومی سازی ساخت کنترل والو بخار.
 • طراحی و اجرای سیستم گاورنر الکترونیکی ژنراتورهای گاز سوز.
 • طراحی و اجرای دستگاه تست گاورنر و کنترل والوهای توربین .

2- بخش ساخت و تولید

شركت درزمينه ساخت و توليد قطعات صنعتي، ساخت قطعات خاص صنعتي نيروگاهي فعاليت دارد. به علاوه در اين بخش، تعمير و بازسازي قطعات دستگاه ­هاي صنعتي، به ويژه در بخش­ هاي كنترل و ابزار دقيق، مكانيك و برق انجام مي­ گيرد.

3- بخش پژوهش

شرکت با بهره گیری از توان تخصصی و علمی تعدادی از نخبگان دانشگاهی در رشته‌های مکانیک، برق، کنترل جهت انجام خدمات مهندسی با رویکردی کاملا علمی جهت بهره‌وری و تامین نیازهای فنی مهندسی کشور فعالیت خود را آغاز کرده است. در ادامه نمونه ای از خدمات این شرکت در سه زمینه مکانیک سیالات، ساخت و تولید و برق و کنترل به حضورتان معرفی می‌گردد.

1-3 خدمات پژوهشی در زمینه سیالات

 • کنترل و رفع آلودگی صوتی در محیط
 • تحلیل CFD مشعل و احتراق در بویلر
 • شبیه سازی، تحلیل و اجرا خنک‌کن های هوا در مسیر ورودی به توربین گازی

2-3 خدمات پژوهشی در زمینه مکانیک جامدات و ساخت و تولید

 • طراحی و ساخت تجهیزات مکانیکی
 • مهندسی معکوس قطعات موجود
 • تحلیل مکانیکی و دمایی قطعات و تجهیزات (تحلیل های تنش، شکست، رشد ترک)
 • بررسی میدان های الکتریکی، الکترواستاتیک و پالس های الکتریکی

3-3 خدمات پژوهشی در زمینه برق و کنترل

 • جایگزینی سیستم کنترل قدیمی (رله ای) با سیستم جدید مبتنی بر PLC
 • تهیه نقشه جامع از سیستم فرمان و کنترل واحد
 • تحلیل سیستم های کنترلی موجود و استخراج نقشه فنی
 • طراحی و ساخت سیستم های اتوماسیون نیروگاهی (جمع اوری برخط اطلاعات و پردازش آن برای حذف اپراتور و خطای انسانی)
 • طراحی و ساخت تجهیزات جانبی مورد نیاز مانند امپدانس متر
 • طراحی و ساخت دستگاههای تست سفارشی برای صنایع مختلف مانند خودرو سازی و …

4- بخش مشاوره و آموزش

مشاورين با تجربه، بهمراه اساتيد نخبه و جوان گروه صنعتی راک در زمينه­ هاي مشاوره در كليه رشته­ هاي فني به ويژه نيروگاهي. ( نصب، راه­اندازي، بهره­برداري، تعمير و نگهداري)، فعاليت داشته و همچنين با كسب سال­ها تجربه در امر آموزش رشته ­هاي صنعتي، از جمله رشته ­هاي نيروگاهي (دربخش تعمير و نگهداري و همچنين بهره ­برداري)، تأسيسات صنعتي، نقشه­ كشي صنعتي، مترجمي فني به آموزش ­مشغول مي ­باشد.