PERMA CAL – Test Gauge

PERMA CAL – Test Gauge

            تست گیج های شرکت PERMA CAL با مشخصات روبرو موجود است. DIVISIONS 0.25 1 250     kpa 0.25 2 400     kpa 0.25 2.5 700     kpa 0.25 5 1400   kpa 0.25 20 4000   kpa 0.25 50 10000 kpa            

قیمت: تومان 0

ادامه مطلب