سیستم مانیتورینگ و حفاظت لرزش تجهیزات دوار

سیستم مانیتورینگ و حفاظت لرزش تجهیزات دوار


قیمت: تومان 0

ادامه مطلب

سیستم مانیتورینگ و حفاظت اضافه سرعت تجهیزات دوار

سیستم مانیتورینگ و حفاظت اضافه سرعت تجهیزات دوار


قیمت: تومان 0

ادامه مطلب

سیستم جامع کنترل ژنراتور (GenSet control system)

سیستم جامع کنترل ژنراتور (GenSet control system)

سیستم جامع کنترل ژنراتور (GenSet control system)       این سیستم کنترل، کاملا اقتصادی بوده و می­ تواند به صورت کامل جایگزین سیستم های کنترل قدیمی شود و یا در صورت نیاز جهت بهینه سازی بخشی از سیستم کنترل موجود به کار گرفته شود. طراحی این سیستم بر اساس 

قیمت: تومان 0

ادامه مطلب

سیستم جامع کنترل توربین گازی

سیستم جامع کنترل توربین گازی

سیستم جامع کنترل توربین گازی سیستم کنترل جامع توربین گازی جهت تعویض و یا ارتقای سیستم های کنترلی قدیمی  و فرسوده طراحی و توسعه داده شده است. این سیستم کنترل  کاملا اقتصادی بوده و در طراحی حداکثر افزایش ضریب ایمنی و  سطح دسترسی واحد مورد توجه قرار گرفته است . 

قیمت: تومان 0

ادامه مطلب